Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

II SA/Bk 810/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy udzielenia świadczenia pieniężnego

II SA/Bk 25/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie przyznania pomocy mającej na celu wspieranie procesu integracji

III SA/Lu 392/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania pomocy pieniężnej na pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego w ramach indywidualnego programu integracji

III SA/Lu 435/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego objęcia cudzoziemca Indywidualnym Programem Integracji

V SA/Wa 2/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie wydalenie cudzoziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

V SA/Wa 552/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

V SA 1068/00 - Wyrok NSA z 2000-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

II SA/Bk 187/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy mającej na celu wspieranie procesu integracji

V SA 3324/01 - Wyrok NSA z 2002-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony ~

V SA 3718/00 - Wyrok NSA z 2001-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. w przedmiocie odmowy zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1   Następne >   2