Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1253/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-06

Sprawa ze skargi J. S. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1999/12

II SA/Lu 12/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-08-05

Sprawa ze skargi D.M. G. w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Miasta O. L. grzywny za niewykonanie wyroku w sprawie II SA/Lu 658/05 dotyczącego zasiłku celowego

III SA/Gd 623/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-01-31

Sprawa ze skargi A. L. w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi Miasta z powodu niewykonania wyroku WSA w Gdańsku sygn. akt II SA/Gd 463/1

II SA/Lu 12/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-08-05

Sprawa ze skargi D. M. G. w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Miasta O. L. grzywny za niewykonanie wyroku w sprawie II SA/Lu 658/05 dotyczącego zasiłku celowego