Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Powszechny obowiązek obrony X

II SA/Wa 1472/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia o niezdolności do służby wojskowej w czasie pokoju