Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

VIII SA/Wa 420/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-04

Wniosek J. P., W. P. o ukaranie Wojewody [...] grzywną za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VIII SAB/Wa 17/08 wymierza Wojewodzie [...] grzywnę w wysokości 3 000 (trzy tysiące) złotych.

II SA/Kr 1159/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-11-04

Sprawa ze skargi E. P. na niewykonanie przez Wojewodę [...] wyroku WSA w Krakowie w sprawie o sygn. II SAB/Kr 427/14. I. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; II. wymierza Wojewodzie [...] grzywnę w wysokości 1000,00 zł (tysiąc złotych); III. zasądza od Wojewody [...] na rzecz skarżącego E. P. kwotę 100,00 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.