Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II OPP 63/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-14

Skarga W. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach sygn. akt II SAB/Gl 41/12 w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania dokumentu stwierdzającego tożsamość

II SAB/Łd 29/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 246/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wznowienia postepowania

II SAB/Bk 57/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-05-30

Sprawa ze skargi J. W. na przewlekłość postępowania i bezczynność Wojewody P. w przedmiocie załatwienia wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty H. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

II SAB/Gl 23/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-07-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SAB/Kr 79/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-07

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w K. na przewlekłość Wojewody [...] I. zobowiązuje Wojewodę [...] do wydania w terminie dwóch miesięcy aktu administracyjnego w postępowaniu w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminę C. działek o numerach [...], [...] i [...], obręb [...]; I

II SAB/Kr 78/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-07

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w K. na przewlekłość Wojewody [...] I. zobowiązuje Wojewodę [...] do wydania w terminie dwóch miesięcy aktu administracyjnego w postępowaniu w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminę C. działek o numerach [...] i [...], obręb [...]; I

II SAB/Łd 38/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-06-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w zakresie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości

II SAB/Wr 24/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-09-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Po 35/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie rozpoznania wniosku o zbadanie legalności decyzji w sprawie pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   7