Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II OPP 63/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-14

Skarga W. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach sygn. akt II SAB/Gl 41/12 w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania dokumentu stwierdzającego tożsamość

II OPP 32/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-06

Skarga J. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Podlaskiego w przedmiocie niewyznaczenia obszaru oddziaływania budynku inwentarskiego sygn. akt II SAB/Bk 35/11

II OPP 4/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-03

Skarga J. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku, sygn. akt II SAB/Bk 44/11 (wcześniej II SAB/Bk 6/10) w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Podlaskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku

II SAB/Łd 29/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 246/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wznowienia postepowania

II SAB/Bk 57/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-05-30

Sprawa ze skargi J. W. na przewlekłość postępowania i bezczynność Wojewody P. w przedmiocie załatwienia wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty H. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

II OPP 42/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-15

Skarga o wznowienie postępowania w celu stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

II SAB/Gl 23/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-07-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II OPP 47/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Skarga J. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku, sygn. akt II SAB/Bk 57/12 w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Podlaskiego w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

II SAB/Kr 79/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-07

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w K. na przewlekłość Wojewody [...] I. zobowiązuje Wojewodę [...] do wydania w terminie dwóch miesięcy aktu administracyjnego w postępowaniu w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminę C. działek o numerach [...], [...] i [...], obręb [...]; I
1   Następne >   +2   5