Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

I OPP 24/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-24

Skarga M. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody K.-P. w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej, sygn. akt II SA/Bd 850/07

I OPP 23/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-23

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

I OPP 32/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-29

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie statusu bezrobotnego

I OPP 17/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-28

Skarga B. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku (sygn. akt SA/Bk 1180/03) w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego w sprawie zasiłku przedemerytalnego.

I OPP 36/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-23

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie ze skargi S. M. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem NSA Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku sygn. akt II SA/Gd 225/03

II SA/Bk 538/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych

VIII SAB/Wa 120/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-28

Sprawa ze skargi K. O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie zezwolenia na pracę cudzoziemca