Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 823/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. w przedmiocie kontraktu socjalnego

I OZ 831/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania i Niepełnosprawności w Województwie Ś. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie stopnia niepełno...

II SA/Kr 1335/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-28

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 404/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego w zakresie wniosku Z. W. przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 166/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B.-B. w przedmiocie pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 165/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B.- B. w przedmiocie pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku