Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OZ 522/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Bd 1451/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-03-15

Wniosek w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu