Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OZ 1138/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sadu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w przedmiocie przyjęcia ustnego wniosku do protokołu

II SAB/Rz 9/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-08-12

Wniosek w przedmiocie niepodjęcia uchwały o stwierdzeniu ważności wyboru sołtysa

II SA/Go 21/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-04-28

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

II SA/Go 22/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-04-22

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

II SA/Go 23/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-04-22

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skarg na działalność Prezydenta Miasta

VI SO/Wa 19/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z wniosku N. o wymierzenie Prezydentowi W. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu prze sądami administracyjnymi

IV SAB/Po 16/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-11-03

Wniosek w przedmiocie przyjęcia ustnego wniosku do protokołu

II SAB/Rz 10/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-09-04

Wniosek w przedmiocie niepodjęcia uchwały o stwierdzenie nieważności wyborów sołtysa

VI SAB/Wa 21/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-26

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji odmawiającej przyznania prawa do renty inwalidzkiej
1   Następne >   2