Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II SA/Go 857/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wymierzenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez koncesji

II GSK 473/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-02

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie dotyczącej ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez koncesji posta...

II SA/Go 857/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-02-12

Skarga M.L. na decyzję SKO w przedmiocie wymierzenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez koncesji