Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SA/Wa 1651/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-10

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OZ 938/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości

II SA/Bk 533/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-12-15

Wniosek w przedmiocie waloryzacji odszkodowania za przejętą nieruchomość

II SA/Gl 412/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-08-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki w sprawie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi

II SA/Wr 558/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie zwrotu nieruchomości

II SA/Bd 796/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-02-23

Wniosek w przedmiocie zwrotu nieruchomości

II SA/Bk 635/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-11-05

Wniosek w przedmiocie zwrotu części nieruchomości

II SA/Gd 56/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi

I SA/Wa 1151/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-10

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania

I SA/Wa 242/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-30

Wniosek w przedmiocie zwrotu nieruchomości
1   Następne >   +2   6