Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OZ 114/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubuskiego , nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 1068/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-02

Zażalenie na postanowienie Sądu Administracyjnego w Gliwicach w przedmiocie wymeldowania

II OZ 331/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie uchylenia czynności materialno

II OZ 569/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego NR [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego wymeldowania

II OZ 786/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-24

Skarga i uiszczenia wpisu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie wymeldowania

III SA/Lu 515/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w sprawie wymeldowania z pobytu stałego, w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Sz 1024/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-09-09

Wniosek w przedmiocie sprostowania decyzji

II SA/Gl 428/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego wymeldowania w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku tut. Sądu sygn. akt II SA/ Gl 428/08

II SA/Gl 969/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

II SA/Ke 115/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-05-25

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   6