Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

VIII SA/Wa 841/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-08

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OZ 724/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego , znak: [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OZ 507/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego oku, nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 465/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego nr [...] w przedmiocie odmowy zameldowania

III SA/Lu 446/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-10-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta , nr [...] w sprawie wymeldowania z pobytu stałego;

III SA/Kr 387/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

III SA/Lu 152/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia decyzji o wymeldowaniu z pobytu stałego

IV SA/Wa 499/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-22

Wniosek w przedmiocie uchylenia czynności materialno
1   Następne >   +2   6