Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6051 Dokumenty stwierdzające tożsamość X

IV SA/Wr 146/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy wpisania do dowodu osobistego adresu zameldowania niezgodnego ze stanem faktycznym

IV SA/Wr 147/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie odmowy wydania dowodu osobistego