Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Wr 302/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-04

Wniosek w przedmiocie uchwalenia Statutu Miasta L oraz na załącznik nr 8 do Statutu Miasta L

II OZ 601/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na rozdział IX uchwały Rady Miejskiej w Lubinie nr XXXVIII/173/96 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lubina oraz załącznik nr 8 do Statutu Miasta Lubina - zmienione uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie nr XLIV/250/2000 z dn...