Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Bd 1169/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-05-14

Wniosek w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

IV SA/Wa 2312/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-11

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Rz 44/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-02-19

Wniosek w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej

II SAB/Rz 23/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-06

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczenia

III SA/Lu 461/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek

III SA/Lu 460/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w przedmiocie odmowy umorzenia składek finansowanych przez płatnika składek wraz z opłatą dodatkową, kosztami upomnienia i należnymi odsetkami w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

III SA/Kr 184/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-23

Wniosek w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

IV SA/Gl 1124/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy z tytułu niepłacenia alimentów w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

III SA/Gd 190/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-26

Wniosek w przedmiocie wynagrodzenia przedstawiciela dla osoby nieobecnej

III SA/Kr 195/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-14

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie zatrzymania prawa jazdy
1   Następne >   3