Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SAB/Wa 253/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-16

Wniosek adw. R. C. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z 10 grudnia 2015 r. sygn. akt IV SAB/Wa 253/15 w sprawie ze skargi S. S. na przewlekłe prowadzenie przez Komendanta Głównego Policji postępowania zażaleniowego

II SA/Sz 824/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-04-28

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczenia o żądanej treści

II SA/Po 355/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-18

Wniosek w przedmiocie należności pieniężnej przysługującej członkom komisji wyborczej

II SA/Po 355/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi P. K. na czynność Prezydenta Miasta P. nr [...] w przedmiocie należności pieniężnej przysługującej członkom komisji wyborczej

IV SA/Gl 468/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy z tytułu niepłacenia alimentów w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II SA/Rz 1641/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-03

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

IV SO/Wa 1/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi Z. D. o wymierzenie Komendantowi Głównemu Straży Pożarnej grzywny na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a.

IV SA/Wa 1441/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-23

Wniosek w przedmiocie sprzeciwu wobec kontynuowania czynności kontrolnych

IV SA/Wa 439/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-17

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego

II SA/Po 767/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-11-24

Wniosek w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu;
1   Następne >   2