Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

II SA/Wa 2210/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-14

Wniosek w przedmiocie odpowiedzi na wniosek o potwierdzenie informacji, że P. M. był funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeństwa Państwa

II SAB/Wa 168/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-05

Wniosek M. M. o przywrócenie terminu do podpisania skargi w sprawie ze skargi M. M. bezczynność Komendanta [...] Policji w zakresie rozpoznania wniosku o udostępnienie do wglądu akt tajnego współpracownika