Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

III SA/Po 691/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek za zwłokę od należności z tytułu nieopłaconych odsetek

I SA/Ol 67/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-03-08

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne rolników

I SA/Gl 1162/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

I SA/Kr 1542/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia składek na ubezpieczenie społeczne wraz z odsetkami za zwłokę

II GZ 469/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów w postępo...

II GZ 346/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-15

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

III SA/Wr 39/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-07-15

Skarga K.N., na decyzję SKO w L., w przedmiocie określenia kwoty dotacji podmiotowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem podlegającej zwrotowi i określenie terminu naliczenia odsetek, wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi,

I SA/Kr 1690/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie.

V SA/Wa 4883/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-05

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne

I SA/Sz 347/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-06-27

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu składek
1   Następne >   +2   +5   7