Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Gl 1276/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II GZ 35/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-04

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek oraz umorzenia postępowania w zakresie odmowy umorzenia kosztów egzekucyjnych

II GZ 936/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-21

Zażalenie na postanowienie WSA w R. w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr [...] w przedmiocie umorzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne

II GZ 896/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-20

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

I SA/Gl 303/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

V SA/Wa 1094/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-27

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek za zwłokę od nieopłaconych należności z tytułu składek

III SA/Łd 267/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-08

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Gl 302/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

I SA/Gl 301/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

I SA/Gl 467/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do usunięcia braku formalnego skargi
1   Następne >   +2   6