Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

I OZ 716/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego nr: WN-II.4131.1.1.2015 w przedmiocie stwierdzenia nieważności Zarządzenia Burmistrza Andrychowa Nr 2875/14 w zakresie zatw...

II SA/Bd 1405/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-06-24

Wniosek w przedmiocie nieważności zarządzenia w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół

III SA/Kr 217/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-04-15

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności Zarządzenia Burmistrza A Nr [...] w zakresie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej placówki oświatowej w zakresie § 1 pkt 4