Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 429/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-12-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania w sprawie ustalenia prawa do zaliczki alimentacyjnej

II SA/Lu 509/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-11-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku

VIII SA/Wa 300/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w R. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Lu 511/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-11-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Lu 510/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-11-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Sz 615/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-03-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Lu 512/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-11-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej dodatku do zasiłku rodzinnego

IV SA/Wr 430/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-12-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Łd 231/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-05-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania