Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Łd 462/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-10-23

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Łd 1105/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej z powodu niedotrzymania ustalonych terminów zabudowy nieruchomości gruntowej pozostającej w użytkowaniu wieczystym

II SA/Łd 193/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-05-23

Wniosek w przedmiocie opinii w sprawie podziału nieruchomości

II SA/Łd 396/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-09-25

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

II SA/Łd 458/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-14

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej