Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Kr 14/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II SA/Kr 56/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Kr 1621/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-10

Wniosek J. L. i K. B. o przywrócenie terminu do sporządzenia uzasadnienia wyroku WSA w Krakowie , sygn. akt: II SA/Kr 1621/09

II SA/Kr 66/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-26

Skarga C.S. na decyzję SKO w K. w przedmiocie ponownego rozpatrzenia sprawy o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji;

II SA/Kr 486/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-22

Wniosek w przedmiocie wstrzymania wykonania uchwały Rady Miasta Krakowa w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 573/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Andrychowie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie parceli położonych w miejscowości Rzyki

II SA/Kr 1381/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-12

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Kr 95/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-23

Wniosek w przedmiocie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Kr 1693/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-28

Wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odpisów skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Kr 663/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-30

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy
1   Następne >   2