Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Kr 1052/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-19

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

II SA/Kr 652/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-28

Wniosek w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych

II SA/Kr 1278/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Kr 1052/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Kr 1738/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-22

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie wymierzenia kary za nieprawidłowości

II SA/Kr 1665/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-27

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary za nielegalne użytkowanie budynku

II SA/Kr 166/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-27

Wniosek J. F. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję [...] Inspektora Nadz...

II SA/Kr 1614/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-08

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania
1   Następne >   3