Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Kr 686/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-07-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za wydanie pozwolenia na podłączenie do kolektora stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Gl 129/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-06-22

Sprawa ze skargi T. S. na zarządzenie Burmistrza Miasta T. w przedmiocie ustalenia stawek czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych i garaży

II SAB/Ke 24/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-11-17

Sprawa ze skargi B.B. na niewykonanie przez Radę Miejską w J. czynności nakazanej prawem w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz skarżącego w trybie bezprzetargowym

II SAB/Rz 31/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-11-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie wstrzymania uchwał Rady Miejskiej [...] w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy

II SA/Bk 65/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-05-11

Sprawa ze skargi N. R. na zarządzenie Burmistrza Miasta B. P. w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży lokali garażowych

II SA/Bd 780/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-09-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w przedmiocie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata

I OSK 2534/15 - Wyrok NSA z 2016-02-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony, dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony uchyla zaskarżony wyrok i

II SA/Op 606/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-04-20

Sprawa ze skargi S. P. na zarządzenie Burmistrza Strzelec Opolskich w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej oraz ogłoszenie wykazu

II SA/Bd 980/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-01-25

Sprawa ze skargi L. K. - P. na zarządzenie Burmistrza w przedmiocie wydzierżawienia terenów stanowiących własność gminy

II SA/Ke 598/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-12-20

skarg S. Z., L. K. oraz M. Z. na zarządzenie Burmistrza Miasta Sandomierza w przedmiocie zakazu organizowania na terenach należących do Gminy Sandomierz objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt
1   Następne >   2