Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Sz 533/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-05-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr [...] Rady Powiatu w przedmiocie skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

II SA/Wr 2720/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu W. w przedmiocie zmiany uchwały nr [...] Rady Powiatu W. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli

IV SA/Gl 452/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-12-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Bielsku - Białej w przedmiocie zamiaru likwidacji szkół

IV SA/Gl 453/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-12-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Bielsku-Białej w przedmiocie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych