Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OW 9/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-12

Wniosek w przedmiocie właściwości organu do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa MOP II Brwinów Północ i MOP III Brwinów Południe w ciągu A2

II OW 19/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku [...] S.A. z siedzibą w K. o udzielenia w drodze decyzji pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji wytwórni mas bitumicznych

II OW 21/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku [...] S.A. Oddział [...] w S. o wydanie decyzji udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów

II OW 50/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzew

II OW 40/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów na działkach nr ewid. [...], [...], [...], obręb [...], Miasto W.

II OW 107/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-13

Wniosek Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w B. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w B. a Starostą Augustowskim w sprawie z wniosku [...] o wydanie pozwolenia na wycięcie drzew z działki nr [...] położonej

II OW 132/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-20

Wniosek Prezydenta Miasta [...] z 21 listopada 2017 r. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Miasta [...] a [...] Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przez wskazanie organu właściwego do załatwienia sprawy polegającej na realizacji warunków wynikających z decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków pod numerem [...]

II OW 131/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-20

Wniosek Prezydenta Miasta [...] z 21 listopada 2017 r. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Miasta [...] a [...] Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przez wskazanie organu właściwego do załatwienia sprawy polegającej na realizacji warunków wynikających z decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków pod numerem [...] z [...] stycznia 1984 r.

II OW 129/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-20

Wniosek Prezydenta Miasta [...] z 13 listopada 2017 r. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Miasta [...] a [...] Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przez wskazanie organu właściwego do załatwienia sprawy polegającej na realizacji warunków wynikających z decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków pod numerem [...] z [...] października 1981 r.

II OW 130/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-20

Wniosek Prezydenta Miasta [...] z 13 listopada 2017 r. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Miasta [...] a [...] Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przez wskazanie organu właściwego do załatwienia sprawy polegającej na realizacji warunków wynikających z decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków pod numerem [...] z [...] lutego 1984 r.
1   Następne >   +2   +5   8