Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 41/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wykonania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

I OW 151/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wykonania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

I OW 103/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania zawiadomienia A. S. o nabyciu i zbyciu pojazdu marki Fiat Ducato o numerze rejestracyjnym [...]