Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż graniczna X

II SA/Wa 1052/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Granicznej w przedmiocie utraty uprawnień do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

I OSK 648/12 - Wyrok NSA z 2012-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 716/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-12

Wniosek w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 2131/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

I OSK 210/09 - Wyrok NSA z 2009-06-18

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie przyznania równoważnika za brak lokalu

II SA/Wa 726/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

OSK 1063/04 - Wyrok NSA z 2005-01-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 788/08 - Wyrok NSA z 2010-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1484/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie utraty uprawnień do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 2135/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji orzekającej o zwrocie nienależnie pobranego równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego
1   Następne >   +2   +5   +10   14