Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

IV SAB/Wr 75/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-26

Sprawa ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania SKO we W. w przedmiocie zasiłku celowego zakończonego decyzją z dnia [...], nr [...]

IV SAB/Wr 98/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-01

Sprawa ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w zakończonym postępowaniu administracyjnym na złożony wniosek

IV SAB/Wr 119/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-09-10

Sprawa ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania Prezesa SKO we W. w przedmiocie załatwienia wezwania w sprawie dodatku mieszkaniowego

II ONP 7/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku NSA w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta K. w przedmiocie warunków zabudowy

IV SAB/Wr 76/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-21

Sprawa ze skargi Z. R. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania SKO we W. w przedmiocie zasiłku okresowego zakończonego decyzja z dnia [...]

IV SAB/Wr 100/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-09-04

Sprawa ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w zakończonym postępowaniu administracyjnym na złożony wniosek