Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I ONP 29/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Wałbrzychu , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego, okresowego, celowego specjalnego

I ONP 27/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia NSA w sprawie przekazania według właściwoś...

IV SAB/Wr 36/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-22

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania spraw SKO [...]oraz SKO [...]

I ONP 32/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-17

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie załatwienia wniosku o przyznaniu zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego, specjalnego zasiłku celowego

I ONP 12/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-22

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia NSA w sprawie przekazania według właściwości skargi Z. D. Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Wałbrzychu

I ONP 30/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Wałbrzychu , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego, okresowego, celowego, celowego specjalnego

I ONP 35/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-21

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia NSA w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Wałbrzychu w przedmiocie zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego specjalnego

I ONP 14/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-22

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Wałbrzychu , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku st...

I ONP 15/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-22

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego, okresowego, celowego, celowego specjalnego