Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wr 75/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-26

Sprawa ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania SKO we W. w przedmiocie zasiłku celowego zakończonego decyzją z dnia [...], nr [...]

IV SAB/Wr 98/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-01

Sprawa ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w zakończonym postępowaniu administracyjnym na złożony wniosek

IV SAB/Wr 39/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-09-10

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie rozpoznana odwołania od decyzji w sprawie odmowy przyznania zasiłku okresowego

IV SAB/Wr 99/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-09-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie rozpoznania i wydania decyzji na złożony wniosek o udzielenie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia i o ustanowienie adwokata

IV SAB/Wr 76/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-21

Sprawa ze skargi Z. R. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania SKO we W. w przedmiocie zasiłku okresowego zakończonego decyzja z dnia [...]

IV SAB/Wr 100/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-09-04

Sprawa ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w zakończonym postępowaniu administracyjnym na złożony wniosek

IV SA/Wr 255/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we Wrocławiu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

IV SAB/Wr 40/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-21

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie rozpoznana odwołania od decyzji w sprawie odmowy przyznania zasiłku celowego