Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 4147/17 - Wyrok NSA z 2018-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dnia 7 listopada 2016 r. nr 1067/2016/Ub w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II GSK 553/18 - Wyrok NSA z 2018-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy wydania zgody na refundację leku

II GSK 605/18 - Wyrok NSA z 2018-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie skierowania na przeprowadzenie leczenia poza granicami kraju oraz zgody na pokrycie kosztów transportu

II GSK 2565/16 - Wyrok NSA z 2018-06-27

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GSK 1759/16 - Wyrok NSA z 2018-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GSK 1417/16 - Wyrok NSA z 2018-02-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II GSK 845/18 - Wyrok NSA z 2018-08-23

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

II GSK 4160/17 - Wyrok NSA z 2018-02-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy wydania zgody na refundację leku

II GSK 4268/17 - Wyrok NSA z 2018-02-14

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na leczenie poza granicami kraju

II GSK 3311/16 - Wyrok NSA z 2018-10-16

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ubezpieczenia zdrowotnego
1   Następne >   2