Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

I SA/Kr 1930/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie rozłożenia na raty zaległości podatkowej z tytułu podatku od spadków, i darowizn,

I SA/Kr 1539/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy publicznej,

I SA/Kr 1359/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za miesiące od lutego do października 2012 r.

I SA/Kr 1149/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zaległości podatkowej w podatku od towarów i usług za 2004 i 2005r.

I SA/Kr 1235/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego,

I SA/Kr 298/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej z tytułu drugiej raty łącznego zobowiązania pieniężnego za 2010r.,

I SA/Kr 1080/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku rolnym, za 2013 r.,

I SA/Kr 506/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych,

I SA/Kr 748/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek,

I SA/Kr 1144/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-10-13

skarg 'P' Spółka z o.o., na decyzje Dyrektora Izby Celnej, w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości w podatku akcyzowym za listopad i, grudzień 2009r. oraz luty, maj i lipiec 2010r.,
1   Następne >   +2   +5   +10   13