Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SO/Lu 10/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-12-12

Wniosek w przedmiocie sporu o właściwość w sprawie pomocy dla osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

III SO/Gd 5/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-02-29

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego pomiędzy Miejsko

VIII SO/Wa 31/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-03

Wniosek Wójta Gminy G. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Wójtem Gminy G. a Prezydentem Miasta W. w sprawie wniosku o skierowanie do domu pomocy społecznej