Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SO/Op 17/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-12-18

Wniosek w przedmiocie sporu o właściwość w sprawie o skierowanie do domu pomocy społecznej

II SO/Sz 8/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-10-25

Wniosek w przedmiocie przyznania świadczeń

IV SO/Wr 27/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-24

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku stałego

IV SO/Wr 28/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-24

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

II SO/Bk 21/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-06-02

Wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w B. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość miejscową

II SO/Bd 21/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-11-27

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

IV SO/Gl 5/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-28

Wniosek Prezydenta Miasta W. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Prezydentem Miasta W. a Burmistrzem Miasta C. w sprawie dotyczącej ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

II SO/Bk 16/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-04-18

Wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w B. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość