Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 61/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-21

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II OZ 365/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

IV SA/Wa 3502/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-23

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu

IV SA/Wa 40/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-29

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 41/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-26

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 43/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-18

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 221/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-04

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012

IV SA/Wa 220/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-04

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia [...]

II OZ 1218/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012