Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wa 1030/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-22

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1568/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-18

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

I OSK 1232/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-23

Wniosek w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 223/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-23

Wniosek U. P. o wstrzymanie wykonania postanowienia Ministra Spraw Wewnętrznych nr [...]

III SA/Kr 576/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1010/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-06

Wniosek w przedmiocie przydziału lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1908/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-09

Wniosek w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego oraz uiszczenia należnych opłat i odszkodowań

I OSK 311/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-17

Wniosek w przedmiocie wezwania do opróżnienia lokalu

II SA/Wa 1944/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-14

Wniosek w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 941/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-02

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego
1   Następne >   +2   +5   +10   29