Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OZ 5/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Rzeszowie w pr...

II SO/Bd 7/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-07-17

Wniosek K. K. o wymierzenie grzywny [...] sp. z o.o.

IV SO/Wr 44/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-05-24

Wniosek H. B. o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. grzywny za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie

II SO/Bd 6/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-04-27

Wniosek B. S. o wymierzenie Wójtowi Gminy grzywny

II SO/Rz 7/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-07-11

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SO/Wr 49/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-02-15

Wniosek A. O. o wymierzenie grzywny Rektorowi Wyższej Szkoły Menedżerskiej w L. za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SO/Go 5/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-08-24

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Prezydentowi Miasta za nieprzekazanie skargi do Sądu

II SO/Rz 14/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-09-08

Wniosek S. P. o wymierzenie na podstawie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 ) grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

IV SO/Wr 30/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-04-07

Wniosek H. B. o wymierzenie grzywny organowi za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy w terminie
1   Następne >   2