Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OSK 153/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-05

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Go 865/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem

II SA/Ol 272/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-04-14

Sprawa ze skargi F.W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Administracyjnego w Olsztynie w przedmiocie nakazu rozbiórki nadbudowy budynku gospodarczego

VII SA/Wa 815/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki ogrodzenia

VII SA/Wa 1004/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-25

Sprawa ze skargi P. K. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt VII SAB/Wa 217/11

II SA/Gl 633/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Bk 602/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-02-21

Sprawa ze skargi J. W. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Bk 20/12 ze skargi na niewykonanie przez Wojewodę P. wyroku w sprawie II SAB/Bk 52/08 w sprawie bezczynności Wojewody P. w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 352/11 - Wyrok NSA z 2012-05-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania

II SA/Bk 152/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie nakazania rozbiórki samowolnie wykonanych robót budowlanych

II SA/Go 806/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-01-14

skarg J.M. i J.M. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych zakończonej wyrokiem oku, sygn. akt II SA/Go 138/08
1   Następne >   +2   +5   +10   48