Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 1997/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-17

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. [...] w przedmiocie zasiłku stałego

I SA/Wa 1755/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie odmowy wyłączenia od udziału w sprawie

II SA/Ke 441/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-12-14

Sprawa ze skargi W. S. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Kielcach w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 1164/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-23

Sprawa ze skargi K. M. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie zakończonej wyrokiem WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 40/16

II SA/Rz 588/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Rz 587/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-08-30

Sprawa ze skargi S. P. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Rzeszowie w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Rz 590/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-07-14

Sprawa ze skargi SP o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Rzeszowie II SA/Rz 1245/16 -

II SA/Rz 593/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

II SA/Rz 591/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-06-23

Sprawa ze skargi S. P. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Rzeszowie w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Rz 588/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego w związku ze skargą kasacyjną S. F. od postanowienia WSA w Rzeszowie sygn. akt II SA/Rz 588/17
1   Następne >   3