Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 271/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej zasiłek rodzinny oraz dodatek do zasiłku rodzinnego i umorzenia postępowania;

IV SA/Po 429/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Po 128/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

IV SA/Po 35/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie świadczenia rodzinnego,

II SA/Po 130/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Po 229/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Koninie w przedmiocie zasiłku rodzinnego;

II SA/Po 129/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Po 376/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zwrotu należności i odsetek z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

IV SA/Po 390/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczeń rodzinnych

II SA/Po 946/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie renty socjalnej
1   Następne >   +2   4