Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1063/14 - Wyrok NSA z 2016-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków

II OSK 1346/14 - Wyrok NSA z 2016-01-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych

VII SA/Wa 895/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uzgodnienia rozbiórki budynku

VII SA/Wa 1006/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie nakazu wykonania prac konserwatorskich i budowlanych

II OSK 1498/14 - Wyrok NSA z 2016-02-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy skreślenia z rejestru zabytków

II OSK 1652/14 - Wyrok NSA z 2016-03-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy skreślenia z rejestru zabytków

VII SA/Wa 609/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie zezwolenia na zabezpieczenie elewacji siatką stalową i odmowy zezwolenia na zabezpieczenie elewacji siatką osłonową

VII SA/Wa 1300/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy skreślenia z rejestru zabytków

II OSK 1532/14 - Wyrok NSA z 2016-02-24

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie nieuzgodnienia zamierzenia dotyczącego rozbiórki

VII SA/Wa 1265/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie nakazu wykonania prac konserwatorskich
1   Następne >   +2   +5   8