Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Łd 366/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Łd 454/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-10-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Łd 462/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-10-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Łd 681/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zaliczki alimentacyjnej

II SA/Łd 725/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania zaliczki alimentacyjnej

II SA/Łd 767/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Łd 711/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania zaliczki alimentacyjnej

II SA/Łd 723/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania zaliczki alimentacyjnej

II SA/Łd 187/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy prawa do zaliczki alimentacyjnej

II SA/Łd 267/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie zaliczki alimentacyjnej
1   Następne >   2