Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

III SA/Kr 469/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 557/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 1409/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

III SA/Kr 1131/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-03-07

skarg M. P. na decyzje SKO w przedmiocie odmowy zmniejszenia miesięcznych rat w sprawie spłaty nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej. skargi oddala

III SA/Kr 958/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 180/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązania alimentacyjnego

III SA/Kr 1655/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

III SA/Kr 1410/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej

III SA/Kr 321/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 831/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania za dłużnika uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
1   Następne >   +2   4