Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 214/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-03

Skarga A. K. na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania skarżącej świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 321/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 311/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-06-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy uzupełnienia decyzji co do rozstrzygnięcia

IV SA/Wr 312/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-06-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy uzupełnienia decyzji co do rozstrzygnięcia

IV SA/Wr 560/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 350/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-05

Skarga A. D. na decyzję SKO w W. w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji SKO w W. w sprawie utrzymania w mocy decyzji Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w D. dotyczącej odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego , zasiłku celowego specjalnego na leczenie, opiekę, rehabilitację

IV SA/Wr 306/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-05-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

IV SAB/Wr 215/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-04-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania zasiłku z pomocy społecznej

IV SA/Wr 68/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania świadczeń rodzinnych

IV SA/Wr 310/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-06-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy uzupełnienia decyzji co do rozstrzygnięcia
1   Następne >   +2   +5   10