Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej X

I FSK 1980/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-17

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług

II FSK 117/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-24

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I FSK 423/18 - Wyrok NSA z 2018-06-06

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług

I FSK 219/18 - Wyrok NSA z 2018-06-26

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług

I FZ 89/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie podatku od towarów i usług

I FZ 95/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej , nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług

I FZ 64/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej , nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług

I FZ 62/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie skargi Gminy S. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej , nr 0112-KDIL4.4012.213.2017.1.AR w przedmiocie podatku od towarów i usług

I FZ 12/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji S. z 23 czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług

II FZ 434/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
1   Następne >   +2   +5   +10   30