Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X
  • Symbol

I OSK 1724/13 - Wyrok NSA z 2015-02-18

Skargi kasacyjne Powiatu K. i Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Powiatu K. i Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę K. na decyzję Ministra Gospodarki nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OZ 529/08 - Postanowienie NSA z 2009-03-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki

I OSK 657/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-25

skargę kasacyjną D. W.- N. od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II FSK 840/13 - Wyrok NSA z 2015-04-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

I OZ 469/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 84/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-21

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki nr [...] w przedmiocie przejęcia przedsiębiorstwa na własność Państwa

I OZ 45/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Gospodarki w przedmiocie nierozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OSK 2173/13 - Wyrok NSA z 2015-03-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym

II GSK 538/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-07

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji potwierdzającej spełnienie warunków określonych dla zakładów pracy chronionej

I OZ 413/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Gospodarki , nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia
1   Następne >   +2   +5   +10   100