Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X
  • Symbol

I OZ 103/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej , nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OSK 1369/12 - Wyrok NSA z 2012-12-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej

I OZ 985/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie jego wniosków o wyłączenie sędziów WSA w Warszawie B. S., S. M. P. i J. W. od orzekania w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia (...) października 20...

I OZ 986/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przekazania sprawy ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej nr (...) do rozpoznania innemu wydziałowi WSA w Warszawie postan...

I OZ 1057/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OSK 1693/09 - Postanowienie NSA z 2010-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

I OZ 63/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie II SA/Wa 1008/08 ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej ustalenia stawki p...

I OSK 75/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-11

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. P. na postanowienie Ministra Obrony Narodowej , nr [...] w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości

I OSK 714/06 - Wyrok NSA z 2007-02-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej

I OSK 734/06 - Wyrok NSA z 2007-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie zwolnienia ze służby
1   Następne >   +2   +5   +10   91